Kontaktuppgifter

Kontakta oss om du har allmänna frågor, önskar bli medlem i kören eller vill anlita oss till en konsert.

Mail
allbobarock@gmail.com;

ingrid@landskaparna.se 

Telefonnummer
Ordförande Ingrid Löfkvist 0704-806 656

Sekreterare Katarina Jansson 0761-171 058

Kassör Nils-Erik Persson  0708-574 147

Ledamot  Karin Walette

Ledare Walter  Berggren  070-3631957

Bankgironummer

211-9527