Jubileumstext om kören och dess historia

Den 14/11 2015 firade kören sitt 30-årsjubileum i Hjortsberga kyrka. Till konserten skrev sekreteraren Yngve Johansson en jubileumstext om körens verksamhet:

Med anledning av ”Kyrkomusikens år” 1985 skickade Thorwald Danielsson ett upprop till körsångare och kyrkomusiker i norra delen av Allbo kontrakt. I uppropet inbjöds musikvännerna att tillsammans med Allbo Barockensemble göra ett sång- och musikprogram hösten 1985. Detta skulle innehålla musik av barockmästarna Schüts. Bach, Vivaldi och Händel.

Uppropet mötte ett starkt gensvar och därmed startade arbetet i körgruppen, som efter en tid döptes till Allbo Barockkör. Körens målsättning har allt sedan starten varit att främja de musikformer, som utövades under 1500-1700talet, dvs. renässans och barocktid, verka för ett stiltroget uppförande av körsång från nämnda period samt sprida kännedom om densamma genom offentliga framträdanden i kyrkor eller andra lämpliga lokaler i regionen.

Den första styrelsen valdes i januari 1986 och då beslöts att inrikta arbetet på oratoriet ”Messias” av Händel parallellt med framträdanden i kyrkor i närheten där sångprogram med barockmusik presenterades. Den 7 febr. 1988, efter två års övningar, var det dags för det första framförandet av ”Messias” i Hjortsberga kyrka. Dirigent vid det tillfället liksom under de följande åren t.o.m. 1995 var Thorwald Danielsson.

”Messias” har hela tiden stått på körens repertoar. Det har framförts i Rydaholm, V. Torsås, Berg och Skatelöv och stod på programmet vid körens 20-årsjubileum i Hjortsberga 2005.

Under år 1989 lade kören ner mycken möda på att instudera och i Hjortsberga kyrka framföra ”Den Svenska Messan” av J. H. Roman. Tyvärr har det inte ännu varit möjligt att ge detta svenska barockverk i repris på någon plats.

År 1993 instuderade kören ”Gloria” av Antonio Vivaldi, ett verk som blev mycket uppskattat av körmedlemmarna. Det framfördes under några år på ett stort antal platser, nämligen Hjortsberga, Barnarp, Gränna, Gällaryd, Tånnö, Alvesta och senast år 2007 i Vislanda, då tillsammans med Blädinge-Vislanda kyrkokör.

Thorwald Danielsson avgick som dirigent 1996 och efterträddes av Karin Braw med Leif Önnerby som biträdande dirigent.

År 1997 inleddes samarbete med den danska Gribskovkören från Alvestas vänort Helsinge. Allbo Barockkör besökte den danska kören på hösten 1997 och tillsammans framförde de båda körerna i Söborgs kyrka kantaten ”Wachet auf” av J. S. Bach. Dirigent var Karin Braw.

Gribskovkören gjorde svarsbesök i Sverige hösten 1998, då de båda körerna sjöng tillsammans i ”Missa brevis” av W. A. Mozart i Slätthögs kyrka. Dirigent var då den danska körens ledare Henning Nielsen.

År 1999 arbetade kören liksom tidigare med två parallella program. Det ena användes vid musikgudstjänster i den närmre regionens kyrkor och innehöll bl. a. ”Laudate” av Knut Nystedt, ”Locus iste” av A. Bruckner, ”Herren är min herde” av F. Schubert, ”Gudaföderska, Jungfru Maria” av S. Rachmaninov och ”Magnificat” av J. Pachelbel.

Det andra programmet bestod av oratoriet ”Elias” av F. Mendelssohn och kunde framföras våren 2000 i Eksjö och Slätthög efter ett samarbete med Eksjö oratoriekör. Dirigent var Mats Larsson, Eksjökörens ledare.

Samarbetet med den danska Gribskovkören återupptogs 2000, nu med ”Juloratorium” av J. S. Bach. Hösten 2001 besökte kören Helsinge och församlingen i Söborg kunde lyssna till resultatet av nära två års övningar på nämnda oratorium. Orkesterstämmorna sköttes av Juniorstrygerne från Hilleröd.

Redan följande år, 2002, kom den danska kören på återbesök och då framfördes Bachs juloratorium i Hjortsberga kyrka den 8 december. Samma år fortsatte också samarbetet med Eksjö oratoriekör, nu för att kunna delta i ”Matteuspassionen” av J. S. Bach. Allbo barockkör fick den ansvarsfulla uppgiften att ensam svara för kör två medan Eksjökören skulle sjunga den första körens satser i detta tvåköriga verk.

År 2003 kunde de två körerna tillsammans presentera ”Matteuspassionen”, först den 6 april i Slätthög och dagen därpå i Eksjö. Mats Larsson dirigerade och musiker från bl. a. Musica Vitae svarade för orkesterstämmorna. Detta år avgick Leif Önnerby som biträdande dirigent.

Verksamheten år 2004 inleddes med konsert i Söraby kyrka, till vilken kantaten ”Oss födder är en Frälsare” av D. Buxtehude hade inövats. I mitten av året avgick Karin Braw som dirigent och efterträddes av Peter Alriksson.

Under hösten 2004 arbetade kören för första gången med en utomhuskonsert, som ägde rum utanför järnvägsstationen i Alvesta strax före jul. Gamla traditionella julsånger såväl som nykomponerad musik sjöngs och spelades tillsammans med musikkårerna i Alvesta och Vislanda samt solister.

År 2005 firades körens 20-årsjubileum med att i Hjortsberga kyrka åter uppföra det verk som dominerade arbetet de första åren, nämligen oratoriet ”Messias” av G. F. Händel, nu med Peter Alriksson som dirigent.

250-årsminnet av Mozarts födelse uppmärksammades år 2006. Sålunda sjöng kören ”Laudate Dominum” och ”Ave Verum Corpus” tillsammans med ”Purge me, o Lord” av Thomas Tallis och ”Miserere” av Gregorio Allegri vid konserter i Sävsjö och Ohs.

Vårterminen 2007 ägnades åt operan ”Dido och Aeneas” av Henry Purcell. Kören samarbetade med elever från musiklinjen vid S:t Sigfrids folkhögskola, vilka svarade för soloinslagen i operan. Första uppförandet för publik skedde i masugnen vid Huseby bruk och det andra i Smålands museum dagen därpå. Dirigent var Cecilia Alriksson.

Under år 2008 arbetade kören med två projekt, först under våren med ”En gränslös lovsång”, vilket skedde i samverkan med Immanuelskyrkans kör i Jönköping. Det andra projektet innebar samarbete med Nybro Motettkör för att instudera och framföra ”Requiem” av W. A. Mozart . Konserter ägde rum den 7 och 9 november i Algutsboda resp Hjortsberga kyrkor. Sten-Inge Petersson och Peter Alriksson dirigerade och Akademiska Stråkorkestern med Wieska Szymczynska som ledare svarade för det instrumentala.

Peter Alrikssons beslut att efter ”Requiem” sluta som dirigent vållade stort bekymmer för kören men efter en tids kontaktarbete lovade glädjande nog Walter Berggren att under en begränsad tid vara körens dirigent. Direkt efter ”Requiem” startade arbetet med det första projekt som Walter initierade, nämligen ”Te Deum” av Otto Olsson.

Den 18 och 19 april 2009 framfördes ”Te Deum” i Ljungby resp Hjortsberga kyrkor. Akademiska Stråkorkestern med Wieska Szymczynska som konsertmästare svarade för orkesterstämmorna och Walter dirigerade.

Någon paus i arbetet uppstod inte efter dessa konserter, ty nu gällde det att koncentrera uppmärksamheten på nästa intressanta verk som var nytt för kören, nämligen ”Magnificat” av J. S. Bach. Repetitionerna pågick under hösten 2009 och den 23 resp 24 januari 2010 var det dags för framförande i Ljungby resp Hjortsberga kyrkor. Wieska Szymczynska var också vid dessa tillfällen konsertmästare, nu med för tillfället engagerade musiker från Växjö.

När kören 2010 fyllde 25 år hade Walter lyckats hitta för kören nya och spännande verk, som ”Te Deum” avM. A. Charpentier, ”Missa Brevis” av D. Buxtehude och ”Cum Sancto Spiritu” ur ”Petit Messe Solennelle” av G. Rossini. Jubileumskonserten ägde rum i Ljungby och Skatelövs kyrkor.

På hösten 2010 återupptog kören samarbetet med Eksjö oratoriekör, nu med ett bekant verk, nämligen ”Elias” av F. Mendelssohn. Den 10 och 11 april 2011 framträdde de samlade körerna Hjortsberga resp Eksjö kyrkor. Stråkar från Musica Vitae samt blåsare och slagverkare svarade för det instrumentala. Dirigent var Mats Larsson.

Det är mycket kostsamt att engagera musiker till våra konserter och därför tog styrelsen tillsammans med Walter fram ett program som endast krävde orgel och sopransolist. Detta program innehöll bl. a. ”Hear My Prayer” av F. Mendelssohn. När kören presenterade programmet i Ljungby och Rydaholm på hösten 2011 var det första gången vi fick stifta bekantskap med Elin Eriksson som sopransolist. Det blev inte sista gången. Hon visade sig vara en mycket framstående sångerska och har gästat oss vid upprepade tillfällen. Vi har i dag haft glädjen att njuta av hennes sångkonst ännu en gång.

Kören gästade på våren 2012 Teleborg och Lenhovda med det ovannämnda programmet inklusive Elin Eriksson. Det innehöll också ”Locus iste” av A. Bruckner och ”Missa Brevis” av J. Haydn.

År 2012 inleddes en samverkan med Akademiska kören, Växjö. En julkonsert planerades med mottot ”Mästarnas jul” vilket innebar valda delar av Bachs Juloratorium och Händels Messias.

Projektet innebar intensiva övningar i både Växjö och Alvesta under hösten men i början av 2013 kunde körerna ge programmet i Ljungby och Hjortsberga kyrkor. Projektet har sedan upprepats i Slätthög 2014 och i Växjö domkyrka 2015.

Vår kör har under de två senaste åren också övat in och framfört ”Förklädd Gud” av Lars Erik Larsson och Hjalmar Gullberg, först i Rydaholm, därefter i Vislanda och senast i Lekaryd.

Allbo Barockkör har i dag anledning att känna stor tacksamhet mot Walter Berggren som under sju år har gjort en beundransvärd insats för kören, inte minst med tanke på att han bor i Kristianstad och har organisttjänst i Ljungby, vilket medför långa resor. Vi hoppas innerligt att Walter vill fortsätta vara vår ledare och vi ser fram mot en spännande vårtermin 2016, då vi förhoppningsvis blir färdiga med ”Lobet den Herrn alle Heiden” av J. S. Bach.

Alvesta den 1 november 2015

Yngve Johansson,
sekreterare i Allbo Barockkör

utsida-1insida-1