Välkommen till Allbo Barockkör Alvesta

Allbo Barockkör Alvesta är en blandad kör med ett 40-tal sångare, som sjunger klassisk musik från skilda tider. Vi sjunger gärna äldre musik men även nyare verk och stycken.

Som namnet antyder är vår hemvist Alvesta i Småland, och vi framträder i närområdet några gånger om året. Vi sjunger ofta i kyrkor för den goda akustikens skull.

Sedan hösten 2022 leds kören av Maria Bertilsson Panagou.

Allbo Barockkör är helt fristående och har förutom ett föreningsbidrag från Alvesta kommun inga andra anslag.

Vi ser gärna fler medlemmar!