Välkommen till Allbo Barockkör Alvesta

År 1985 firades 300-årsminnet av Bachs och Händels födelse. För att uppmärksamma detta jubileum bjöd Thorwald Danielsson in körsångare i Norra Allbo härad till ett samarbete. Detta samarbete blev Allbo Barockkör.

Körens målsättning har hela tiden varit att främst arbeta med och framföra den musik som komponerades under 1600-1700-talet. Kören har dock även intresserat sig för senare tids musik ex Mendelssohns ”Hear my Prayer”.

Genom åren har kören framfört många av de större verken från barocktiden, t.ex ”Messias” av Händel, ”Juloratoriet” av Bach, ”Gloria” av Vivaldi. Från senare tid kan nämnas ”Requiem” av Mozart, oratoriet ”Elias” av Mendelssohn, ”Te Deum” av Otto Olsson.

Allbo Barockkör är helt fristående och har förutom ett föreningsbidrag från Alvesta kommun inga anslag från någon församling.